Ngành nghề kinh doanh

1Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình điện4221
4Trồng cây hàng năm khác0119
5Trồng cây ăn quả0121
6Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
7Xây dựng công trình đường bộ4212
8Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
9Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
10Trồng cây lấy quả chứa dầu0122
11Xử lý hạt giống để nhân giống0164

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG GIA QUẢNG TRỊ (Tên nước ngoài: DGQT.JSC), Mã số thuế: 3200688212, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 48/5 Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DƯƠNG VĂN VINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG ÂN

Mã số thuế: 2600976848

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG TRI TÔN

Mã số thuế: 0105365505

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0900871088

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG QUANG

Mã số thuế: 0104600001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG QUANG

Mã số thuế: 0103045808

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG QUANG TỬ

Mã số thuế: 3701813785

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG QUANG MINH

Mã số thuế: 0201245377

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG QUANG HÀ

Mã số thuế: 0601194014

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG QUANG ANH

Mã số thuế: 0103038391

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG PHÁT AID

Mã số thuế: 0104741940

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG PHÁT AID

Mã số thuế: 0103047106

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG PHÁT ADP

Mã số thuế: 0107807519

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG NINH

Mã số thuế: 5701442326

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG MINH GIÁP

Mã số thuế: 0106699243

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG MINH CHÂU

Mã số thuế: 0103027299

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG LYNH

Mã số thuế: 3602398792

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG LINH TRANG

Mã số thuế: 4601124166

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG HỒ

Mã số thuế: 0103003398

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG HUY

Mã số thuế: 2500442169

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 5801204283

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG GIA SƠN LA

Mã số thuế: 5500599172

Tìm thông tin Doanh nghiệp