Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành84130

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BAN QUẢN LÝ CHỢ MỸ CHÁNH, Mã số thuế: 3200667653, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Mỹ Chánh, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ VĂN BÁCH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BAN QUẢN LÝ CHỢ THUẬN

Mã số thuế: 3200676150

BAN QUẢN LÝ CHỢ THU LỘ

Mã số thuế: 4300835857

BAN QUẢN LÝ CHỢ THANH LƯƠNG

Mã số thuế: 3801165802

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM QUAN

Mã số thuế: 4101404616

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM KIM

Mã số thuế: 4800903336

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM HẢI

Mã số thuế: 0314862229

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM HÀ

Mã số thuế: 0314956766

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM BÌNH

Mã số thuế: 0314862236

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM ANH

Mã số thuế: 4001160821

BAN QUẢN LÝ CHỢ SỐ 2, VĨNH TRINH

Mã số thuế: 1801228431

BAN QUẢN LÝ CHỢ QUẬN CẦU GIẤY

Mã số thuế: 0108103152

BAN QUẢN LÝ CHỢ QUẢNG SƠN

Mã số thuế: 4500623507

BAN QUẢN LÝ CHỢ QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300793188

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHỔNG

Mã số thuế: 4900832865

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHƯỜNG PHÚ HÀI

Mã số thuế: 3401177070

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHƯỜNG 7

Mã số thuế: 4400967695

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHƯỜNG 2

Mã số thuế: 2100595964-001

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHƯỚC THÁI

Mã số thuế: 3602311304

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHƯƠNG LANG

Mã số thuế: 3200667477

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHÚC YÊN

Mã số thuế: 2500504143

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHÚ THỦY

Mã số thuế: 3401167065

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 4001147203

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHÚ QUỚI

Mã số thuế: 1500705987

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHÚ LÝ

Mã số thuế: 3603642820

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHÍA NAM

Mã số thuế: 5900972695

BAN QUẢN LÝ CHỢ PHIA ĐÉN

Mã số thuế: 4800901723

BAN QUẢN LÝ CHỢ NÚI ĐÈO

Mã số thuế: 0201060866

BAN QUẢN LÝ CHỢ NÚI THÀNH

Mã số thuế: 4001015126

BAN QUẢN LÝ CHỢ NÔNG TRANG

Mã số thuế: 2601032384

BAN QUẢN LÝ CHỢ NÀ BAO

Mã số thuế: 4800901794

BAN QUẢN LÝ CHỢ NHƠN ĐỨC

Mã số thuế: 0313149216

BAN QUẢN LÝ CHỢ NGUYỄN TRI PHƯƠNG-UNT

Mã số thuế: 0301470947-001

BAN QUẢN LÝ CHỢ NGHĨA THẮNG

Mã số thuế: 6400301073

BAN QUẢN LÝ CHỢ NEO

Mã số thuế: 2400761877

BAN QUẢN LÝ CHỢ NAM ĐÔNG

Mã số thuế: 3200641020

BAN QUẢN LÝ CHỢ NAM PHƯỚC

Mã số thuế: 4001205896

BAN QUẢN LÝ CHỢ NAM PHƯỚC

Mã số thuế: 4000997984

BAN QUẢN LÝ CHỢ NAM CÁT TIÊN

Mã số thuế: 3603713038

BAN QUẢN LÝ CHỢ MỸ HÒA

Mã số thuế: 4101489592

Tìm thông tin Doanh nghiệp