Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Main (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Đầu Tư Main), Mã số thuế: 3200667639, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 5, Xã Triệu Lăng, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Quang Vĩ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAM SÔNG GIANH

Mã số thuế: 3101099350

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAM SUNSHINE

Mã số thuế: 0314852911

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAM HÀ

Mã số thuế: 6400412224

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MỸ PHÁT TÍN

Mã số thuế: 0314856909

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MỘT CHẠM

Mã số thuế: 0314983417

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MỘC VIỆT

Mã số thuế: 0108495439

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MỘC PHÁT

Mã số thuế: 0402000401

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MẦU XANH

Mã số thuế: 0201853311

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MVH

Mã số thuế: 0109268566

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MT VINA

Mã số thuế: 2500615005

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MSJ

Mã số thuế: 0202116007

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MODERN LIVING

Mã số thuế: 0316891352

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MNA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108981252

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MMB SMARTLIKE

Mã số thuế: 0108985190

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH TÚ

Mã số thuế: 0316678271

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH MINH CHÂU

Mã số thuế: 0314927074

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MIND GROUP

Mã số thuế: 0316863002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINA

Mã số thuế: 0314889911

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MICT

Mã số thuế: 0108142271

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MICHA

Mã số thuế: 5702051540

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MHS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109269217

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MHK

Mã số thuế: 0108905068

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MHK KOREA

Mã số thuế: 0316889473

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MEU

Mã số thuế: 0316685092

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MEGA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315032502

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MEDIA

Mã số thuế: 0315032372

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MAYOR CAPITAL

Mã số thuế: 0109558829

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MARSLAND

Mã số thuế: 3301699588

Tìm thông tin Doanh nghiệp