Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
2Bán buôn gạo4631
3Chế biến và bảo quản rau quả1030
4Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản10800
5Bán buôn thực phẩm4632
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột10620
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Bán buôn đồ uống4633
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790
14Trồng cây ăn quả0121
15Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đèo Sa Mù (Tên nước ngoài: Limited Liability Company Member Deo Sa Mu), Mã số thuế: 3200658779, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Tân Linh, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Xuân Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp