Ngành nghề kinh doanh

1Quảng cáo7310
2Hoàn thiện công trình xây dựng4330
3Dịch vụ liên quan đến in1812
4Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
8In ấn1811
9Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BẢO PHÚC, Mã số thuế: 3101067447, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 7, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN VĂN HẢI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp