Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312
2Bán buôn tổng hợp4690
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
9Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HTT, Mã số thuế: 3101067239, được thành lập ngày 11/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 23 Đường Hoàng Hối Khanh, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG ANH TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp