Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
5Chuẩn bị mặt bằng43120
6Xây dựng nhà các loại41000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Thuận Phát (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Thuận Phát), Mã số thuế: 3101054695, được thành lập ngày 18/08/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Thuận Hà, Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hà Thị Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chuẩn bị mặt bằng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp