Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Bán buôn thực phẩm4632
4Dịch vụ ăn uống khác56290
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
7Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
8Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
11Bán buôn đồ uống4633
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
14Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
15Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUYẾN LƯƠNG (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUYẾN LƯƠNG), Mã số thuế: 3101030937, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Quyết Tiến, Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN THANH QUYẾN, Số điện thoại: 0965352988, Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÂN PHONG

Mã số thuế: 0108265403

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÂN LÀNH

Mã số thuế: 1001072175

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÂN LINH

Mã số thuế: 0106380104

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÂN KHÔI

Mã số thuế: 4201740273

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÂN HUẾ

Mã số thuế: 3002224949

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÁN VŨ

Mã số thuế: 3702758495

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÁN THẾ

Mã số thuế: 3702834770

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÁN BÚA

Mã số thuế: 3603762109

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUYỀN LAN

Mã số thuế: 0309715444

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUYẾT ANH

Mã số thuế: 0107547444

Tìm thông tin Doanh nghiệp