Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
2Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại25910
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
4Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
5Tái chế phế liệu3830
6Xây dựng nhà các loại41000
7Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán buôn tổng hợp46900
11Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Quảng cáo73100
14Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
15Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá3530
16Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
17Dịch vụ liên quan đến in18120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH VN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH VN), Mã số thuế: 3101030912, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 37, Trần Nhật Duật, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI VĂN MINH, Số điện thoại: 0915294004/0915204004, Địa chỉ: Số 37, Trần Nhật Duật, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HƯNG TÙNG THU

Mã số thuế: 2802486444

CÔNG TY TNHH HƯNG TÙNG PHÁT

Mã số thuế: 3603592383

CÔNG TY TNHH HƯNG TÍN HHV

Mã số thuế: 4201586014

CÔNG TY TNHH HƯNG TÂN THỊNH

Mã số thuế: 0401773857

CÔNG TY TNHH HƯNG TÂN LUÂN

Mã số thuế: 0309759346

CÔNG TY TNHH HƯNG TÀI PHÁT

Mã số thuế: 0900996520

CÔNG TY TNHH HƯNG TÀI LỘC

Mã số thuế: 1801477526

CÔNG TY TNHH HƯNG TÀI LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0201343303

CÔNG TY TNHH HƯNG TUỆ

Mã số thuế: 0316252250

CÔNG TY TNHH HƯNG TUẤN THỊNH

Mã số thuế: 3603495037

CÔNG TY TNHH HƯNG TUẤN NGUYÊN

Mã số thuế: 0312646504

CÔNG TY TNHH HƯNG TRỊNH

Mã số thuế: 0107262544

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 4101406243

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG THI

Mã số thuế: 0601135072

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0106551631

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG HÀ NAM

Mã số thuế: 0700526630

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 2901957119

CÔNG TY TNHH HƯNG TRÍ PHÁT

Mã số thuế: 1101939158

CÔNG TY TNHH HƯNG TRÍ PHÁT HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002152959

CÔNG TY TNHH HƯNG TRÍ HUY

Mã số thuế: 5801055391

CÔNG TY TNHH HƯNG TRÂM

Mã số thuế: 5801317826

CÔNG TY TNHH HƯNG TRÂM KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701898175

CÔNG TY TNHH HƯNG TRÀM

Mã số thuế: 0312575885

CÔNG TY TNHH HƯNG TRUNG PHÁT

Mã số thuế: 3901234626

CÔNG TY TNHH HƯNG TRUNG NAM

Mã số thuế: 4001181638

CÔNG TY TNHH HƯNG TRIỆU SƠN

Mã số thuế: 0314538769

CÔNG TY TNHH HƯNG TRANG

Mã số thuế: 0309936563

CÔNG TY TNHH HƯNG TRANG PHÁT

Mã số thuế: 3603394543

CÔNG TY TNHH HƯNG TOÀN TÂM

Mã số thuế: 5801251149

CÔNG TY TNHH HƯNG TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 1701405366

CÔNG TY TNHH HƯNG TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 3702519271

CÔNG TY TNHH HƯNG TIẾN PHƯỚC

Mã số thuế: 3702604311

CÔNG TY TNHH HƯNG TIẾN LONG

Mã số thuế: 3603670867

CÔNG TY TNHH HƯNG THỪA VIỆT

Mã số thuế: 0901096459

CÔNG TY TNHH HƯNG THỨC

Mã số thuế: 0312365479

CÔNG TY TNHH HƯNG THỌ QB

Mã số thuế: 3101082928

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊ

Mã số thuế: 1801661853

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 6300107033

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0600344524

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH ĐỨC

Mã số thuế: 0107930086

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH ĐẠT

Mã số thuế: 3701817973

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2601044502

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH XANH

Mã số thuế: 0315529580

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH XANH HD

Mã số thuế: 0801334773

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502343140

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH VT

Mã số thuế: 2600942013

Tìm thông tin Doanh nghiệp