Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá3530
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KỶ CƯƠNG (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH KỶ CƯƠNG), Mã số thuế: 3101030888, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Lộc Long, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN KỶ, Số điện thoại: 0946923157, Địa chỉ: Thôn Lộc Long, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ CAO TH

Mã số thuế: 0109403141

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ BẢO AN

Mã số thuế: 0109396215

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0102001324

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ BÁCH KHOA

Mã số thuế: 0313694589

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ BURGEON

Mã số thuế: 0316296730

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ BANICO

Mã số thuế: 2300641953

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ ATECO

Mã số thuế: 0104692820

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ ATA

Mã số thuế: 0107083513

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ ASKA

Mã số thuế: 0106196881

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AN NAM

Mã số thuế: 0104740739

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AN BÌNH

Mã số thuế: 0106382077

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AES

Mã số thuế: 0315530120

CÔNG TY TNHH KỸ - MỸ ACE

Mã số thuế: 0316409712

CÔNG TY TNHH KỶ YẾU ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0402062398

CÔNG TY TNHH KỶ YẾU SÀI GÒN

Mã số thuế: 0316390807

CÔNG TY TNHH KỶ VẬT TÌNH YÊU

Mã số thuế: 0314838353

CÔNG TY TNHH KỶ NIỆM VIỆT

Mã số thuế: 0105958262

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN

Mã số thuế: 2901235106

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN XANH

Mã số thuế: 3602343257

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN XANH

Mã số thuế: 0201128916

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN TRẺ

Mã số thuế: 0312484652

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN TIN

Mã số thuế: 0310116734

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN TECH

Mã số thuế: 0315468320

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN SỐ AN PHÁT

Mã số thuế: 2802867961

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN PHARMA

Mã số thuế: 0109603863

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN NHA TRANG

Mã số thuế: 4201610394

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN MỚI VN

Mã số thuế: 2802425314

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN MẶT TRỜI

Mã số thuế: 0316337659

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN KNC

Mã số thuế: 0312483095

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN GIÁO DỤC

Mã số thuế: 0107940581

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN GIÀU

Mã số thuế: 6001549097

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN CONSTRUCTION

Mã số thuế: 0401923703

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN ANH

Mã số thuế: 0104799387

CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN ANH

Mã số thuế: 0104010638

CÔNG TY TNHH KỶ NGHỆ

Mã số thuế: 2901567503

CÔNG TY TNHH KỶ NGHỆ TÂY ĐÔ

Mã số thuế: 1401953393

CÔNG TY TNHH KỶ MINH

Mã số thuế: 2901789792

CÔNG TY TNHH KỶ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0311897801

Tìm thông tin Doanh nghiệp