Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
3Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
5Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
6Bán buôn dầu thô46612
7Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
8Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
10Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
12Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
13Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
14Bán buôn quặng kim loại46621
15Bán buôn sắt, thép46622
16Bán buôn kim loại khác46623
17Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
18Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
19Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
20Bán buôn xi măng46632
21Bán buôn đồ ngũ kim46637
22Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
23Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
24Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
25Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
26Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
27Bán buôn cao su46694
28Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
29Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
30Bán buôn kính xây dựng46634
31Bán buôn sơn, vécni46635
32Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
33Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
34Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
35Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
36Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
37Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
38Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
39Vận tải đường ống49400
40Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
41Vận tải hành khách ven biển50111
42Vận tải hành khách viễn dương50112
43Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
44Vận tải hàng hóa ven biển50121
45Vận tải hàng hóa viễn dương50122
46Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
47Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50211
48Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50212
49Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
50Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
51Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
52Vận tải hành khách hàng không51100
53Vận tải hàng hóa hàng không51200
54Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
55Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
56Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
57Bán buôn tổng hợp46900
58Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
59Vận tải hành khách đường bộ khác4932
60Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
61Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Sơn Hải (Tên nước ngoài: Son Hai Investerment Trade Joint Stock Company), Mã số thuế: 3002224515, được thành lập ngày 24/03/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu hành chính dịch vụ, Khu công nghiệp và cảng biển Vũng Áng, Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Việt Hùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp