Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
2Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
3Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
4Bán mô tô, xe máy4541
5Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
6Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Cho thuê xe có động cơ7710
12Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NT68, Mã số thuế: 3002169279, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại TDP Tây Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ngô Đức Thiên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NTK BẢO NGỌC

Mã số thuế: 0315155769

CÔNG TY TNHH NTI VINA

Mã số thuế: 3702573448

CÔNG TY TNHH NTH PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 0108648734

CÔNG TY TNHH NTH NGÔ GIA

Mã số thuế: 3502418766

CÔNG TY TNHH NTH HOUSE

Mã số thuế: 0108450981

CÔNG TY TNHH NTH CORP

Mã số thuế: 3603716649

CÔNG TY TNHH NTH BEAUTY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109408799

CÔNG TY TNHH NTG

Mã số thuế: 0314734322

CÔNG TY TNHH NTGIFT

Mã số thuế: 4201648292

CÔNG TY TNHH NTG TECH ASIA (VIETNAM)

Mã số thuế: 0316102463

CÔNG TY TNHH NTG NHÀ TINH GỌN

Mã số thuế: 0109087785

CÔNG TY TNHH NTFLEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300614251

CÔNG TY TNHH NTF VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109154706

CÔNG TY TNHH NTF SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314692305

CÔNG TY TNHH NTF CẦN THƠ

Mã số thuế: 1801688693

CÔNG TY TNHH NTEK

Mã số thuế: 0315994228

CÔNG TY TNHH NTEK VINA

Mã số thuế: 0107834939

CÔNG TY TNHH NTECH

Mã số thuế: 0314099832

CÔNG TY TNHH NTECHCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109013085

CÔNG TY TNHH NTECH SOLUTIONS

Mã số thuế: 0316495119

CÔNG TY TNHH NTECH SOLAR

Mã số thuế: 0316874526

CÔNG TY TNHH NTEC KOREA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108586076

CÔNG TY TNHH NTE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108611685

CÔNG TY TNHH NTD

Mã số thuế: 6001703775

CÔNG TY TNHH NTD THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601537981

CÔNG TY TNHH NTD TECH VINA

Mã số thuế: 2301146951

CÔNG TY TNHH NTD ONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901011769

CÔNG TY TNHH NTD HOME

Mã số thuế: 3702784801

CÔNG TY TNHH NTD HOLDING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108552750

CÔNG TY TNHH NTD EXPRESS

Mã số thuế: 0313160611

CÔNG TY TNHH NTD ELECTRONICS VINA

Mã số thuế: 2500649798

CÔNG TY TNHH NTD 616

Mã số thuế: 0316007925

CÔNG TY TNHH NTC

Mã số thuế: 0201058708

CÔNG TY TNHH NTCOM

Mã số thuế: 0107407687

CÔNG TY TNHH NTC VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 0109038523

CÔNG TY TNHH NTC VIỆT

Mã số thuế: 0108648572

CÔNG TY TNHH NTC VINA

Mã số thuế: 0314166503

CÔNG TY TNHH NTC VINA (NTNN)

Mã số thuế: 0314840391

CÔNG TY TNHH NTC NATURE

Mã số thuế: 0314106078

CÔNG TY TNHH NTC LIGHTING VIỆT NAM

Mã số thuế: 1301094035

CÔNG TY TNHH NTC INDUSTRIES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106351833

CÔNG TY TNHH NTC ELECTRONIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109284448

CÔNG TY TNHH NTC AUTO

Mã số thuế: 0901089469

CÔNG TY TNHH NTC - CHI NHÁNH SAM BA

Mã số thuế: 1100745199-001

CÔNG TY TNHH NTB.FAMILY

Mã số thuế: 0314541264

CÔNG TY TNHH NTART

Mã số thuế: 0315699737

CÔNG TY TNHH NTADA

Mã số thuế: 0312838534

CÔNG TY TNHH NTA XÂY TƯƠNG LAI

Mã số thuế: 0401969472

CÔNG TY TNHH NTA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107450146

Tìm thông tin Doanh nghiệp