Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
2Bán buôn tổng hợp4690
3Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng công trình điện4221
6Hoàn thiện công trình xây dựng4330
7Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
8Bán buôn thực phẩm4632
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
11Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
12Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
13Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
14Lắp đặt hệ thống điện4321
15Chuẩn bị mặt bằng4312
16Xây dựng công trình đường bộ4212
17Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
18Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
19Xây dựng công trình công ích khác4229
20Xây dựng công trình thủy4291
21Phá dỡ4311
22Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
23Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
24Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
25Xây dựng nhà không để ở4102
26Xây dựng công trình khai khoáng4292
27Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH 686, Mã số thuế: 3002137069, được thành lập ngày 29/05/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Vĩnh Phú, Xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐÀO XUÂN ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GIA

Mã số thuế: 0315390113

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH AUTO

Mã số thuế: 0316327354

CÔNG TY TNHH KHÁNH MAI

Mã số thuế: 0104742479

CÔNG TY TNHH KHÁNH MAI

Mã số thuế: 0104011210

CÔNG TY TNHH KHÁNH LỰC HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002193698

CÔNG TY TNHH KHÁNH LỰC HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001682745

CÔNG TY TNHH KHÁNH LỢI PHÁT

Mã số thuế: 5800986380

CÔNG TY TNHH KHÁNH LỢI CAM RANH

Mã số thuế: 4201584560

CÔNG TY TNHH KHÁNH LỘC VÀNG

Mã số thuế: 0107653717

CÔNG TY TNHH KHÁNH LÂM ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001685692

CÔNG TY TNHH KHÁNH LÂM ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801400048

CÔNG TY TNHH KHÁNH LÂM TRANG

Mã số thuế: 0106467588

CÔNG TY TNHH KHÁNH LY

Mã số thuế: 1000782447

CÔNG TY TNHH KHÁNH LY NGUYỄN

Mã số thuế: 0402024071

CÔNG TY TNHH KHÁNH LY BOUTIQUE

Mã số thuế: 1402159602

CÔNG TY TNHH KHÁNH LUÂN GIA

Mã số thuế: 5801323749

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001569858

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG TÂM

Mã số thuế: 3603146903

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG TRANG

Mã số thuế: 0316597287

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG BẢO LỘC

Mã số thuế: 5801315392

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH

Mã số thuế: 3001357424

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH

Mã số thuế: 2400533944

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH WOOD

Mã số thuế: 2500623207

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TÂY ĐÔ

Mã số thuế: 0109081751

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001627348

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TÂN THÀNH

Mã số thuế: 3502356686

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TV

Mã số thuế: 2100669158

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3702966632

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600967607

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TB

Mã số thuế: 5701478467

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH T & T

Mã số thuế: 0105193359

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200711084

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH PHÚ

Mã số thuế: 0700688293

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH PHÁT

Mã số thuế: 5801277940

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH NHẤT

Mã số thuế: 2901737547

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201907966

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH MOBILE

Mã số thuế: 0601140202

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH LÀO CAI

Mã số thuế: 5300779851

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH LIGHTING

Mã số thuế: 3603501107

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH HẠ LONG

Mã số thuế: 5702096414

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH HÀ

Mã số thuế: 0314681663

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH EXP

Mã số thuế: 4201868668

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH DỰ

Mã số thuế: 3702773045

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH DK

Mã số thuế: 4201883899

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001338123

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH CARGO

Mã số thuế: 5801254125

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH AN

Mã số thuế: 4101463354

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH ANH

Mã số thuế: 4601142567

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH 7979

Mã số thuế: 0801110318

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH 7979 QN

Mã số thuế: 5701824741

Tìm thông tin Doanh nghiệp