Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
3Bán buôn tổng hợp4690
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
6Lập trình máy vi tính6201
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
8Đại lý, môi giới, đấu giá4610
9Bán buôn thực phẩm4632
10Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
11Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
12Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
13Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
14Sản xuất nhạc cụ3220
15Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
16Điều hành tua du lịch7912
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Quảng cáo7310
20Đại lý du lịch7911
21Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
22Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
23Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742
24Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
25Sản xuất đồ chơi, trò chơi3240

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRADY (Tên nước ngoài: TRADY), Mã số thuế: 3002132014, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 12, ngõ 9 Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐỨC LUYỆN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRANG ANH CỬA LÒ

Mã số thuế: 2901590929

CÔNG TY TNHH TRANG ANH - TH

Mã số thuế: 2802407812

CÔNG TY TNHH TRANG AN VALLEY RESORT

Mã số thuế: 2700846419

CÔNG TY TNHH TRANG AN GLOBAL

Mã số thuế: 2700897621

CÔNG TY TNHH TRANG & PARTNER

Mã số thuế: 0316044003

CÔNG TY TNHH TRANDIGI

Mã số thuế: 5200922402

CÔNG TY TNHH TRANCY DISTRIBUTION

Mã số thuế: 0107578812

CÔNG TY TNHH TRANCI

Mã số thuế: 0313783849

CÔNG TY TNHH TRAN WUONG

Mã số thuế: 0315164474

CÔNG TY TNHH TRAN TRIP GLOBAL

Mã số thuế: 0314053531

CÔNG TY TNHH TRAN MOTOR

Mã số thuế: 1101959884

CÔNG TY TNHH TRAN MIGRATIONS

Mã số thuế: 6001628341

CÔNG TY TNHH TRAN LONG HOLDING

Mã số thuế: 0315907514

CÔNG TY TNHH TRAN LONG CO, LTD

Mã số thuế: 0316622536

CÔNG TY TNHH TRAN LINH MBVN

Mã số thuế: 0109263039

CÔNG TY TNHH TRAN GRUENE ENERGY

Mã số thuế: 0315758132

CÔNG TY TNHH TRAN FARM

Mã số thuế: 0315092879

CÔNG TY TNHH TRAN ARCHITECT

Mã số thuế: 0107410506

CÔNG TY TNHH TRAN APPAREL TEXTILE

Mã số thuế: 3702682133

CÔNG TY TNHH TRAN - Q

Mã số thuế: 3603656189

CÔNG TY TNHH TRAN & TRAN

Mã số thuế: 0314112392

CÔNG TY TNHH TRAMP MEDIA

Mã số thuế: 0109090347

CÔNG TY TNHH TRAMEPHACO

Mã số thuế: 0107523958

CÔNG TY TNHH TRAME GRAPHICS

Mã số thuế: 0313457034

CÔNG TY TNHH TRAM-LINES

Mã số thuế: 0312971624

CÔNG TY TNHH TRAM DO

Mã số thuế: 0315516888

CÔNG TY TNHH TRAM & CO

Mã số thuế: 0315562115

CÔNG TY TNHH TRALUCO

Mã số thuế: 0312706471

CÔNG TY TNHH TRALINKS

Mã số thuế: 0313789181

CÔNG TY TNHH TRALI VINA

Mã số thuế: 2301093611

CÔNG TY TNHH TRALA DESIGN

Mã số thuế: 0107389237

CÔNG TY TNHH TRAINOR ASIA - VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312532521

CÔNG TY TNHH TRAININGNET

Mã số thuế: 0316314796

CÔNG TY TNHH TRAINCO BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101465841

CÔNG TY TNHH TRAIN2LINK

Mã số thuế: 0107640972

CÔNG TY TNHH TRAIN ENG VINA

Mã số thuế: 2400840920

CÔNG TY TNHH TRAI ĐẸP BÁN IPHONE

Mã số thuế: 0316625488

CÔNG TY TNHH TRAHY

Mã số thuế: 3101005779

CÔNG TY TNHH TRAGOVY

Mã số thuế: 1801604460

CÔNG TY TNHH TRAGO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313082755

CÔNG TY TNHH TRAGEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3502312696

CÔNG TY TNHH TRAGAWELL

Mã số thuế: 0314739810

CÔNG TY TNHH TRAFIGURA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109244861

CÔNG TY TNHH TRAFIGURA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109064354

CÔNG TY TNHH TRAFFICO VINA

Mã số thuế: 0402031897

Tìm thông tin Doanh nghiệp