Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình điện4221
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
6Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
9Bán buôn thực phẩm4632
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
12Cung ứng lao động tạm thời7820
13Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
14Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
15Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
16Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
17Lắp đặt hệ thống điện4321
18Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
19Chuẩn bị mặt bằng4312
20Xây dựng công trình đường bộ4212
21Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
22Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ4784
23Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
24Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
25Xây dựng công trình công ích khác4229
26Xây dựng công trình thủy4291
27Phá dỡ4311
28Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
29Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
30Xây dựng nhà không để ở4102
31Xây dựng công trình khai khoáng4292
32Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
33Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LILACO, Mã số thuế: 3002131973, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 6A - Ngõ 10 đường Nguyễn Biểu, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN CÔNG CHIẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp