Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp46900
2Phá dỡ43110
3Hoàn thiện công trình xây dựng43300
4Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
5Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
6Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Chuẩn bị mặt bằng43120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Huy Hiếu (Tên nước ngoài: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Huy Hiếu), Mã số thuế: 3002114431, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 23, Đường Trung Tiết, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Xuân Hải

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp