Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
2Xây dựng công trình công ích42200
3Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
6Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
7Phá dỡ43110
8Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
9Hoàn thiện công trình xây dựng43300
10Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
11Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
12Chuẩn bị mặt bằng43120
13Xây dựng nhà các loại41000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mtv Lê Hoàng (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Mtv Lê Hoàng), Mã số thuế: 3002105148, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tại nhà bà Lê Thị Loan, Thôn Tân Thắng, Xã Kỳ Ninh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Loan

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV MADAME DƯƠNG

Mã số thuế: 0401952373

CÔNG TY TNHH MTV M-M-A

Mã số thuế: 3002231008

CÔNG TY TNHH MTV LỰC MỲ

Mã số thuế: 2802907420

CÔNG TY TNHH MTV LỮ GIA XANH

Mã số thuế: 6400433915

CÔNG TY TNHH MTV LỤC THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 0109530781

CÔNG TY TNHH MTV LỢI TÍN PHƯỚC

Mã số thuế: 0401880182

CÔNG TY TNHH MTV LỢI PHÁT MC

Mã số thuế: 5701931038

CÔNG TY TNHH MTV LỘC ĐÀ THÀNH

Mã số thuế: 0401918661

CÔNG TY TNHH MTV LỘC VIỆT ANH

Mã số thuế: 6101243578

CÔNG TY TNHH MTV LỘC THẢO

Mã số thuế: 0316357831

CÔNG TY TNHH MTV LỘC THIÊN THỜI

Mã số thuế: 1501096632

CÔNG TY TNHH MTV LỘC PHÁT QN

Mã số thuế: 5702080527

CÔNG TY TNHH MTV LỘC NAM PHÁT

Mã số thuế: 3603618345

CÔNG TY TNHH MTV LỘC BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0401878881

CÔNG TY TNHH MTV LỐP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4900854347

CÔNG TY TNHH MTV LỌC SANH B

Mã số thuế: 0315430461

CÔNG TY TNHH MTV LỆ TRI

Mã số thuế: 6101242091

CÔNG TY TNHH MTV LẠNG SƠN AZ

Mã số thuế: 4900835954

CÔNG TY TNHH MTV LẠC HOÀNG NHÂN

Mã số thuế: 3200710323

CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG VĂN LÀNH

Mã số thuế: 0402103848

CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG TUÂN

Mã số thuế: 0315005072

CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG TRỊNH

Mã số thuế: 4900822803

CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG THANH HÙNG

Mã số thuế: 0402103929

CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0401895301

CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG HỒNG NGUYÊN

Mã số thuế: 3901261820

CÔNG TY TNHH MTV LƯU TRẦN VŨ

Mã số thuế: 0401872551

CÔNG TY TNHH MTV LƯU GIA PHÁT

Mã số thuế: 1201612773

CÔNG TY TNHH MTV LÝ VẠN TÍN POS

Mã số thuế: 0316742336

CÔNG TY TNHH MTV LÝ TUYỀN

Mã số thuế: 3702961440

CÔNG TY TNHH MTV LÊ VŨ

Mã số thuế: 0801318348

CÔNG TY TNHH MTV LÊ TRƯỜNG ANH

Mã số thuế: 4900818148

CÔNG TY TNHH MTV LÊ THƠ

Mã số thuế: 5801463312

CÔNG TY TNHH MTV LÊ THÀNH

Mã số thuế: 2802803904

CÔNG TY TNHH MTV LÊ THU THẢO

Mã số thuế: 3200718361

CÔNG TY TNHH MTV LÊ PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4001222700

CÔNG TY TNHH MTV LÊ NHUNG

Mã số thuế: 0109597063

CÔNG TY TNHH MTV LÊ NGUYỄN PLASTIC

Mã số thuế: 0315179223

CÔNG TY TNHH MTV LÊ KỲ

Mã số thuế: 0314993736

Tìm thông tin Doanh nghiệp