Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình công ích42200
2Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
3Phá dỡ43110
4Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Chuẩn bị mặt bằng43120
11Xây dựng nhà các loại41000
12Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
13Lắp đặt hệ thống điện43210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xây Lắp Và Thương Mại Phú Quý (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Xây Lắp Và Thương Mại Phú Quý), Mã số thuế: 3002105130, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà ông Bùi Xuân Quý, thôn Phú Sơn, Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Xuân Quý

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN VCĐ

Mã số thuế: 3702897097

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN GIA HUY

Mã số thuế: 5801465503

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN BHP

Mã số thuế: 0314843152

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP XUÂN THÀNH

Mã số thuế: 2700869328

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VẠN AN

Mã số thuế: 3301617031

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VƯƠNG GIA

Mã số thuế: 4300813317

Tìm thông tin Doanh nghiệp