Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt42101
3Xây dựng công trình đường bộ42102
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thủy Khánh (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Thủy Khánh), Mã số thuế: 3002105067, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà ông Biện Văn Nhâm, thôn Ngụ Quế, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Biện Văn Nhâm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MT

Mã số thuế: 2001291556

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH PHÚC

Mã số thuế: 1801594692

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH AN NAM

Mã số thuế: 1702216523

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MAVIN

Mã số thuế: 0901025169

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN LÊ SƠN

Mã số thuế: 3502358884

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN LÊ BÌNH

Mã số thuế: 1801705701

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN LÂM HUỲNH

Mã số thuế: 0316788482

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN LIÊN THỊNH

Mã số thuế: 1900644390

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN KIM OANH

Mã số thuế: 2001349647

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN KIM NGÂN

Mã số thuế: 0109284871

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN KIM JIN

Mã số thuế: 0315247963

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN K-H THÀ

Mã số thuế: 1201579861

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HỒNG CẨM

Mã số thuế: 2001333742

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 4101552822

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HẢI CHÂU

Mã số thuế: 4500634883

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HẢI AN

Mã số thuế: 4101523758

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HÀ NAM

Mã số thuế: 0314696356

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HUY VỌNG

Mã số thuế: 2802916866

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀNG LUÂN

Mã số thuế: 3502447742

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GIA TRẦN

Mã số thuế: 0316840076

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GIA THỊNH

Mã số thuế: 0314904479

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN DN99

Mã số thuế: 4201779217

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CÚC VY

Mã số thuế: 4201802089

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIOGOLD

Mã số thuế: 0314834359

CÔNG TY TNHH THỦY SƠN YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5200888208

CÔNG TY TNHH THỦY SƠN TÚ THỊNH

Mã số thuế: 5000861456

CÔNG TY TNHH THỦY SINH TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0315212167

CÔNG TY TNHH THỦY QUỲNH CHI

Mã số thuế: 0402077355

CÔNG TY TNHH THỦY NGUYÊN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500638632

CÔNG TY TNHH THỦY NGHỊ

Mã số thuế: 2601005207

CÔNG TY TNHH THỦY MỘC LAM

Mã số thuế: 3603792946

CÔNG TY TNHH THỦY LỰC VIỆT HÀ

Mã số thuế: 0311816104

CÔNG TY TNHH THỦY LỢI PHÁT MINH

Mã số thuế: 6300320756

CÔNG TY TNHH THỦY LÂM SƠN

Mã số thuế: 3801210540

CÔNG TY TNHH THỦY LINH SƠN

Mã số thuế: 2802517050

CÔNG TY TNHH THỦY KHÍ MINH TRIỆU

Mã số thuế: 0109648790

Tìm thông tin Doanh nghiệp