Ngành nghề kinh doanh

1Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
2Bán buôn thực phẩm4632
3Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ DỊCH VỤ DŨNG PHƯỚC (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ DỊCH VỤ DŨNG PHƯỚC), Mã số thuế: 3002073104, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tại nhà ông Nguyễn Tiến Dũng, thôn Đông Hà 2, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TIẾN DŨNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NVC TÊN PHONG

Mã số thuế: 0315260587

CÔNG TY TNHH NVC TIÊN PHONG

Mã số thuế: 0311580628

CÔNG TY TNHH NVC LOGISTICS

Mã số thuế: 0315447112

CÔNG TY TNHH NVB

Mã số thuế: 0313509807

CÔNG TY TNHH NVA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107603970

CÔNG TY TNHH NVA MEDIA

Mã số thuế: 0316931703

CÔNG TY TNHH NV VINA

Mã số thuế: 2300950366

CÔNG TY TNHH NV TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 0312502100

CÔNG TY TNHH NV SOPHIA

Mã số thuế: 0315615511

CÔNG TY TNHH NV LÂM VŨ

Mã số thuế: 0312691289

CÔNG TY TNHH NV LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201754452

CÔNG TY TNHH NV GROUP

Mã số thuế: 0315087082

CÔNG TY TNHH NV FOODS

Mã số thuế: 0316503257

CÔNG TY TNHH NV APPAREL

Mã số thuế: 1601996475

CÔNG TY TNHH NV - TECH

Mã số thuế: 0108569930

CÔNG TY TNHH NUÔI TÔM XANH

Mã số thuế: 1201612188

CÔNG TY TNHH NUÔI TÔM BIỂN ĐÔNG

Mã số thuế: 3502382929

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 1101909957

Tìm thông tin Doanh nghiệp