Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế69200
2Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
3Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG GREEN (Tên nước ngoài: SUNNY GREEN CO.,LTD), Mã số thuế: 3002024837, được thành lập ngày 17/02/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 115, Đường Xuân Diệu, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ THỊ LOAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TÂM BÌNH

Mã số thuế: 0901007561

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TRÍ TÀI

Mã số thuế: 0313892051

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TRÍ HUỆ

Mã số thuế: 0107340471

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TRANSPORT

Mã số thuế: 0107780553

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TOÀN THỊNH

Mã số thuế: 0313251675

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TOÀN CẦU

Mã số thuế: 3603722000

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG THỜI ĐẠI

Mã số thuế: 0313218212

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG THƠM

Mã số thuế: 0310513467

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0108449665

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG THÀNH LONG

Mã số thuế: 0102019740

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0314321188

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG THUẦN KHIẾT

Mã số thuế: 3603639137

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG SẮC VIỆT

Mã số thuế: 0900988167

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0310416512

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701874887

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0106874110

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600978549

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG PHÍA BẮC

Mã số thuế: 0108856893

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG NÉT VIỆT

Mã số thuế: 3602472206

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG NHA TRANG

Mã số thuế: 4201624968

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG NAM PHONG

Mã số thuế: 0312245742

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG NAM ANH

Mã số thuế: 0700640421

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG MỞ

Mã số thuế: 0313573337

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG MÀU

Mã số thuế: 3603474710

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG MINH VIỆT

Mã số thuế: 4101424972

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG MINH TÚ

Mã số thuế: 0313675434

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG MDE

Mã số thuế: 0401864800

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG LÊ MINH

Mã số thuế: 2001345561

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG LED LONG

Mã số thuế: 0107700276

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG KIM CƯƠNG

Mã số thuế: 0313649963

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HẢI ÂU

Mã số thuế: 2001336648

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HẢI ÂU 2

Mã số thuế: 2001337546

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HẢI ÂU 1

Mã số thuế: 2001337553

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0309729895

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 0106383680

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

Mã số thuế: 0106064821

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0312536565

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HOÀN MỸ

Mã số thuế: 0316521802

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HOA SEN

Mã số thuế: 1702178035

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG GỖ VÀNG

Mã số thuế: 0108353547

Tìm thông tin Doanh nghiệp