Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
3Bán buôn tổng hợp4690
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng công trình đường sắt4211
6Xây dựng công trình điện4221
7Hoàn thiện công trình xây dựng4330
8Đại lý, môi giới, đấu giá4610
9Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
10Thoát nước và xử lý nước thải3700
11Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
12Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
13Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
14Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
15Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
16Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
17Lắp đặt hệ thống điện4321
18Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
19Hoạt động tư vấn quản lý7020
20Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
21Chuẩn bị mặt bằng4312
22Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
23Xây dựng công trình đường bộ4212
24Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
25Vệ sinh chung nhà cửa8121
26Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
27Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
28Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
29Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
30Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống3520
31Xây dựng công trình công ích khác4229
32Xây dựng công trình thủy4291
33Phá dỡ4311
34Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
35Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
36Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
37Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
38Cho thuê xe có động cơ7710
39Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
40Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
41Xây dựng nhà không để ở4102
42Xây dựng công trình khai khoáng4292
43Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
44Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐINH LÂM, Mã số thuế: 2902113774, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 8,, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐINH VĂN TUYẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN H&C

Mã số thuế: 0315560421

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN DANECO

Mã số thuế: 0401760174

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN CT

Mã số thuế: 1801108462

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN BÀN

Mã số thuế: 4000741118

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN ASP

Mã số thuế: 1601488665

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN ADT

Mã số thuế: 0316076220

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN 236

Mã số thuế: 1601481596

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỀN TÍN

Mã số thuế: 0316297974

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỀN SƠN

Mã số thuế: 0311341073

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỀN QUÂN

Mã số thuế: 0314499608

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỀN LONG

Mã số thuế: 2100659671

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỀN HUY

Mã số thuế: 0313859752

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỀN GIA

Mã số thuế: 0313574122

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 3603761602

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐINH PHÁT

Mã số thuế: 5801333056

Tìm thông tin Doanh nghiệp