Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHỦ QUỲ, Mã số thuế: 2902098741, được thành lập ngày 13/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Quang Hưng, Xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Võ Duy Sơn, Số điện thoại: 0987831555, Địa chỉ: Xóm Quang Hưng, Xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUẾ PHÚ

Mã số thuế: 4001008351

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUẾ MINH

Mã số thuế: 4001193739

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUẾ LƯU

Mã số thuế: 4001191851

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUẾ AN

Mã số thuế: 4001138985

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUANG VINH

Mã số thuế: 5500543532

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUANG LÂM

Mã số thuế: 4001237866

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUANG HANH

Mã số thuế: 5701768254

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUANG DUY

Mã số thuế: 2400871157

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUANG ANH

Mã số thuế: 5100468506

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PĂN LĂM

Mã số thuế: 6001548008

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PÔ KÔ

Mã số thuế: 6101276206

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PÀ PUỘC

Mã số thuế: 5500542698

Tìm thông tin Doanh nghiệp