Ngành nghề kinh doanh

1Hoàn thiện công trình xây dựng43300
2Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
3Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
4Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
5Bán buôn dầu thô46612
6Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
7Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
10Bán buôn xi măng46632
11Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
12Bán buôn kính xây dựng46634
13Bán buôn sơn, vécni46635
14Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
15Bán buôn đồ ngũ kim46637
16Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
17Khai thác đá08101
18Khai thác cát, sỏi08102
19Khai thác đất sét08103
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
21Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
22Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
23Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
24Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
25Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
26Khai thác và thu gom than bùn08920
27Khai thác muối08930
28Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
29Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
30Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
31Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
32Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
33Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
34Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
35Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
36Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
37Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
38Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
39Vận tải hành khách đường bộ khác4932
40Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
41Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
42Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
43Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
44Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
45Hoạt động nhiếp ảnh74200
46Cho thuê xe có động cơ7710
47Cho thuê ôtô77101
48Cho thuê xe có động cơ khác77109
49Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
50Cho thuê băng, đĩa video77220
51Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
52Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
53Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
54Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
55Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
56Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
57Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
58Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
59Cung ứng lao động tạm thời78200
60Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
61Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
62Quảng cáo73100
63Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
64Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
65Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
66Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
67Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
68Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
69Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
70Hoạt động kiến trúc71101
71Hoạt động đo đạc bản đồ71102
72Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
73Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
74Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
75Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
76Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
77Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
78Vận tải đường ống49400
79Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
80Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
81Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
82Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
83Bốc xếp hàng hóa5224
84Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải An Khang, Mã số thuế: 2902090527, được thành lập ngày 21/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Lam Trà, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Vinh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp