Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Giáo dục nhà trẻ8511
4Giáo dục mẫu giáo8512
5Giáo dục thể thao và giải trí8551
6Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
7Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
8Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HÙNG HÀ, Mã số thuế: 2902067119, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Dinh Phượng, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRỊNH VĂN HÙNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IDEAS

Mã số thuế: 0109474897

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IBEE

Mã số thuế: 0105945760

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC I.L.A

Mã số thuế: 3702264305

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC I.D.C

Mã số thuế: 0312318503

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỮU TRÍ

Mã số thuế: 0316376672

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỮU PHÁT

Mã số thuế: 0314460488

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỪNG ĐÔNG

Mã số thuế: 3401176380

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỪNG SÁNG

Mã số thuế: 0311223129

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỘI TỤ

Mã số thuế: 4401086273

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỘI AN

Mã số thuế: 3502367857

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC

Mã số thuế: 0105836634

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒNG ÂN VIỆT

Mã số thuế: 0313796365-001

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 0314515560

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 1001186528

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒNG NGÂN

Mã số thuế: 1702207039

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒNG LAM

Mã số thuế: 0313935604

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 0314066883

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0107755483

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒNG CHÂU

Mã số thuế: 0314379822

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒNG CHUYÊN

Mã số thuế: 0314008384

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒ VY

Mã số thuế: 3603740779

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỒ THÀNH

Mã số thuế: 0316062073

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HỌC MÃI R23

Mã số thuế: 0316625583

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HẬU CẦN

Mã số thuế: 2802866090

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0310518426

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0106135279

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HẢI NGUYỄN

Mã số thuế: 0314484880

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HẢI MINH

Mã số thuế: 0315671717

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HẢI HÒA

Mã số thuế: 4601560606

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HẢI HÀ

Mã số thuế: 0315044628

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HẠNH NGUYÊN

Mã số thuế: 4101579422

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HƯỚNG TÂM

Mã số thuế: 0316081527

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HƯƠNG SEN

Mã số thuế: 1402136958

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 0312913372

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0105925267

Tìm thông tin Doanh nghiệp