Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Bán buôn gạo4631
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào4634
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn tổng hợp4690
8Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
9Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
10Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
11Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC PHẨM SẠCH HẢI ANH SỐ 1, Mã số thuế: 2902054367, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Lý Nhân, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Văn Chiến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIN HỌC A-D

Mã số thuế: 4400813818

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIN HOMIE

Mã số thuế: 0401698920

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIGÔN

Mã số thuế: 1201070954

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TI MƯỜI TI

Mã số thuế: 0401820112

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TI LÙN QUÁN

Mã số thuế: 0313068126

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TI BI NI

Mã số thuế: 1900455900

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TI A MO

Mã số thuế: 1701995482

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC TÂM

Mã số thuế: 2801535392

Tìm thông tin Doanh nghiệp