Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
4Hoạt động tư vấn quản lý7020
5Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
6Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
7Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
8Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
10Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
11Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
12Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EUROLIFE VIỆT NAM (Tên nước ngoài: Eurolife Vietnam Education Joint Stock Company), Mã số thuế: 2902054335, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 16 khu đô thị Tân Phú, đường Lê Nin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Oanh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GNM

Mã số thuế: 0109496234

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GMATH

Mã số thuế: 0107077245

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GITIHUB

Mã số thuế: 0108666719

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GIGA

Mã số thuế: 0107069501

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GELA

Mã số thuế: 0313334427

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GEE

Mã số thuế: 0109557568

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GCI

Mã số thuế: 0108880279

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GALILEO

Mã số thuế: 0108024341

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FUTAGO

Mã số thuế: 0401849256

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FPF

Mã số thuế: 0314489800

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FERMAT

Mã số thuế: 0109150243

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FELIXAS

Mã số thuế: 0107301962

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FBT

Mã số thuế: 4201653158

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC FANTA

Mã số thuế: 0107734892

Tìm thông tin Doanh nghiệp