Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình đường bộ4212
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Bán buôn tổng hợp4690
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
12Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
13Cung ứng lao động tạm thời7820
14Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CHÂU HƯNG, Mã số thuế: 2902054102, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 92, đường Phạm Hồng Thái, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ VĂN DŨNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp