Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình công ích khác4229
9Xây dựng công trình thủy4291
10Xây dựng công trình khai khoáng4292
11Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Phá dỡ4311
14Chuẩn bị mặt bằng4312
15Lắp đặt hệ thống điện4321
16Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
17Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
18Hoàn thiện công trình xây dựng4330
19Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
20Hoạt động tư vấn quản lý7020
21Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
22Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
23Quảng cáo7310
24Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TVTK XÂY DƯNG MIỀN TRUNG 68, Mã số thuế: 2902038340, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Kim Mỹ, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thế Vĩnh, Số điện thoại: 0918727778, Địa chỉ: Xóm Kim Mỹ, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TVXD ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 6001687795

CÔNG TY TNHH TVXD YÊN BÌNH

Mã số thuế: 2500648120

CÔNG TY TNHH TVXD VÀ TMDV SƠN DŨNG

Mã số thuế: 3101073465

CÔNG TY TNHH TVXD VÀ TM ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0109078734

CÔNG TY TNHH TVXD VÀ TM THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2802292738

CÔNG TY TNHH TVXD VÀ TM PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 2802862113

CÔNG TY TNHH TVXD VIỆT PHÚ

Mã số thuế: 0316396132

CÔNG TY TNHH TVXD TÀI ĐẠT

Mã số thuế: 2200766130

CÔNG TY TNHH TVXD TUẤN VIỆT

Mã số thuế: 2901963666

CÔNG TY TNHH TVXD TTH

Mã số thuế: 3101083054

CÔNG TY TNHH TVXD TIẾN HƯNG

Mã số thuế: 4001207886

CÔNG TY TNHH TVXD THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3101073169

CÔNG TY TNHH TVXD THÁI BÌNH

Mã số thuế: 3101028462

CÔNG TY TNHH TVXD THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2901894042

CÔNG TY TNHH TVXD PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 5100477010

CÔNG TY TNHH TVXD NAM ĐIỆN BÀN

Mã số thuế: 4001191058

CÔNG TY TNHH TVXD NAM PHONG

Mã số thuế: 2802894267

CÔNG TY TNHH TVXD NAM LINH

Mã số thuế: 2802407509

CÔNG TY TNHH TVXD MINH LONG TÂY NINH

Mã số thuế: 3901313349

CÔNG TY TNHH TVXD KIẾN VÀNG

Mã số thuế: 4201871290

CÔNG TY TNHH TVXD HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 4001160317

CÔNG TY TNHH TVXD HOÀNG NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 5801430349

CÔNG TY TNHH TVXD HOÀN MỸ

Mã số thuế: 6001684071

CÔNG TY TNHH TVXD HD

Mã số thuế: 3101091506

CÔNG TY TNHH TVXD CÔNG DŨNG

Mã số thuế: 4001209058

CÔNG TY TNHH TVXD BẰNG LĂNG

Mã số thuế: 2802961386

CÔNG TY TNHH TVXD BẢO SƠN

Mã số thuế: 2400640093

CÔNG TY TNHH TVXD ANH THỊNH

Mã số thuế: 3101094264

CÔNG TY TNHH TVXD AN VIỆT

Mã số thuế: 4800906591

CÔNG TY TNHH TVXD AN PHÁT THỊNH

Mã số thuế: 3101072327

CÔNG TY TNHH TVXD AN LỘC

Mã số thuế: 2902086584

CÔNG TY TNHH TVXD 999

Mã số thuế: 2802894274

CÔNG TY TNHH TVXD 19-09

Mã số thuế: 4800922674

CÔNG TY TNHH TVXD & TM TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 4001228974

CÔNG TY TNHH TVXD & TM PHỐ MỚI

Mã số thuế: 4201840599

CÔNG TY TNHH TVXD & TM NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 3101071891

CÔNG TY TNHH TVXD & TM MINH CHÂU

Mã số thuế: 2400805404

CÔNG TY TNHH TVX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313003143

CÔNG TY TNHH TVTKXD ĐƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5801441566

CÔNG TY TNHH TVTK XÂY DỰNG ANH KHÔI

Mã số thuế: 4101591081

Tìm thông tin Doanh nghiệp