Ngành nghề kinh doanh

1Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
2Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
4Cung ứng lao động tạm thời7820
5Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
8Lắp đặt hệ thống điện4321
9Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
10Hoạt động tư vấn quản lý7020
11Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
12Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
13Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
14Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
15Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI GIA NGHĨA (Tên nước ngoài: GIA NGHIA MECHANICAL AND TRADING LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 2902038005, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 10, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Toàn, Số điện thoại: 0896613789, Địa chỉ: Xóm 10, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp