Ngành nghề kinh doanh

1Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
2Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
3Cung ứng lao động tạm thời7820
4Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
5Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
6Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
7Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
8Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
9Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
10Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
11Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
12Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
13Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
15Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da2826
16Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
19Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
20May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu May Mặc Trọng Phúc (Tên nước ngoài: TRONG PHUC SEW PRODUCTION LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 2902014357, được thành lập ngày 15/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đậu Trọng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ML

Mã số thuế: 0315283785

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MITO

Mã số thuế: 0314757496

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MI

Mã số thuế: 0316632848

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MEGA

Mã số thuế: 0109490433

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MCK

Mã số thuế: 0316706183

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MCC

Mã số thuế: 0109667698

Tìm thông tin Doanh nghiệp