Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
8Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
9Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
11Khai thác gỗ0220
12Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỦ QUỲ (Tên nước ngoài: HIGHLAND ENGLISH CENTER LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 2901973495, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khối 4, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CAO XUÂN DƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp