Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sợi1311
2Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
3Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
4May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
5Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
6In ấn1811

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VINHTEX (Tên nước ngoài: VINHTEX COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 2901973417, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 08,Đường số 06,Khu Công Nghiệp VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ma Wong Ching

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoàn thiện sản phẩm dệt.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VINOVA LAND

Mã số thuế: 0316634179

CÔNG TY TNHH VINOTEKA

Mã số thuế: 0313789985

CÔNG TY TNHH VINORTECH

Mã số thuế: 0316793348

CÔNG TY TNHH VINODI

Mã số thuế: 0312842001

CÔNG TY TNHH VINNY LINES

Mã số thuế: 3502287721

CÔNG TY TNHH VINNY CARE

Mã số thuế: 0402094336

CÔNG TY TNHH VINNOTECH

Mã số thuế: 0107791467

CÔNG TY TNHH VINNATE

Mã số thuế: 6101264923

CÔNG TY TNHH VINMOS

Mã số thuế: 1101822343

CÔNG TY TNHH VINMORE

Mã số thuế: 0316002797

CÔNG TY TNHH VINMOC MEDIA

Mã số thuế: 0108525563

CÔNG TY TNHH VINME

Mã số thuế: 2700786671

CÔNG TY TNHH VINMEX

Mã số thuế: 3002036769

CÔNG TY TNHH VINMELI

Mã số thuế: 0315691939

CÔNG TY TNHH VINMEDIA

Mã số thuế: 0108675544

CÔNG TY TNHH VINMED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106706003

CÔNG TY TNHH VINMED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104810626

CÔNG TY TNHH VINMAX

Mã số thuế: 3101076360

CÔNG TY TNHH VINMAS POWER

Mã số thuế: 0109173089

CÔNG TY TNHH VINMARRY

Mã số thuế: 0314247199

CÔNG TY TNHH VINMACHINE (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0901043062

CÔNG TY TNHH VINLONG

Mã số thuế: 0310509397

CÔNG TY TNHH VINLOGIS

Mã số thuế: 0108071292

CÔNG TY TNHH VINLOGIS

Mã số thuế: 0107833438

CÔNG TY TNHH VINLIFT

Mã số thuế: 2901971561

CÔNG TY TNHH VINLIFE

Mã số thuế: 3101104667

CÔNG TY TNHH VINLAS

Mã số thuế: 4201685865

CÔNG TY TNHH VINLANDBIG

Mã số thuế: 0107077742

CÔNG TY TNHH VINLAND GROUP

Mã số thuế: 0107547797

CÔNG TY TNHH VINLAND GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702816355

CÔNG TY TNHH VINLAB

Mã số thuế: 0107393554

CÔNG TY TNHH VINK

Mã số thuế: 0315398930

CÔNG TY TNHH VINKOCOM

Mã số thuế: 0108031807

CÔNG TY TNHH VINKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107600225

CÔNG TY TNHH VINKO SOLUTION

Mã số thuế: 0316173175

CÔNG TY TNHH VINKO HÀ NỘI

Mã số thuế: 2301101781

CÔNG TY TNHH VINKO ENG

Mã số thuế: 2301055486

CÔNG TY TNHH VINKENT

Mã số thuế: 0106706451

CÔNG TY TNHH VINKAN

Mã số thuế: 0316806621

CÔNG TY TNHH VINITIME HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106062447

CÔNG TY TNHH VINITI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201729829

CÔNG TY TNHH VINITE

Mã số thuế: 0106609987

CÔNG TY TNHH VINIK

Mã số thuế: 0314310179

CÔNG TY TNHH VINICT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109115087

CÔNG TY TNHH VINICOLA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106214040

CÔNG TY TNHH VINI VALUE

Mã số thuế: 0315817846

CÔNG TY TNHH VINH’S MART

Mã số thuế: 0314083945

CÔNG TY TNHH VINH_VILLA

Mã số thuế: 2901498680

Tìm thông tin Doanh nghiệp