Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
4Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
5Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
6Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
7Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự9524
10Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
13Phá dỡ4311
14Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
15Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DTC, Mã số thuế: 2901973368, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 40, Đường V.Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM ANH TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA BÌNH

Mã số thuế: 0105223733

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA AN

Mã số thuế: 0107464170

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GECKO

Mã số thuế: 3702938071

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GALA HOME

Mã số thuế: 0109738204

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GALA HOME

Mã số thuế: 0106708699

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FUQIANG

Mã số thuế: 3801236877

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FUFUTECH

Mã số thuế: 0316770742

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FLAT

Mã số thuế: 0106184815

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FIRST HOME

Mã số thuế: 0108843118

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FDC

Mã số thuế: 0311616144

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107936063

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FANSY

Mã số thuế: 0107972512

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FAHA

Mã số thuế: 0109386866

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FADO

Mã số thuế: 0107380435

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT F-HOUSE

Mã số thuế: 0201979321

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT EVO

Mã số thuế: 0108561265

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT EVOHOME

Mã số thuế: 0108670553

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ENJOY LIFE

Mã số thuế: 0314562313

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ENDO

Mã số thuế: 0107514512

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT EKEA DESIG

Mã số thuế: 0109110307

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT EIGHT PLUS

Mã số thuế: 0313450159

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ECOHOME

Mã số thuế: 0313291847

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT E3

Mã số thuế: 0312542907

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 4201672792

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DƯƠNG GIA

Mã số thuế: 0105458044

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DŨNG LOAN

Mã số thuế: 0106752881

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DYNC

Mã số thuế: 0313067669

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DYNAMIC

Mã số thuế: 3801200655

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUẨN PHẠM

Mã số thuế: 0316663405

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY VĂN

Mã số thuế: 0107967015

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY THƯ

Mã số thuế: 0316031195

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY THÔNG

Mã số thuế: 3702768662

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY PHÁT

Mã số thuế: 0314676783

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY LINH

Mã số thuế: 0314692418

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY KHOA

Mã số thuế: 0315681560

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY KHANG

Mã số thuế: 0106352724

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY HƯNG

Mã số thuế: 0901052797

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY ANH

Mã số thuế: 0401883916

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 1000933872

Tìm thông tin Doanh nghiệp