Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
2Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)13220
3Bán buôn tổng hợp46900
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
7May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)14100
8Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
9Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
10Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
11Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc14300
12Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH May Đồng Phục Yumi (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH May Đồng Phục Yumi), Mã số thuế: 2901945498, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khối 3, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Thắm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MD CREATIVE AGENCY

Mã số thuế: 0313535116

CÔNG TY TNHH MD CHÂU PHI

Mã số thuế: 0108372564

CÔNG TY TNHH MD ACADEMY

Mã số thuế: 0314971524

CÔNG TY TNHH MCYSD

Mã số thuế: 0316427479

CÔNG TY TNHH MCT VINA

Mã số thuế: 2301027859

CÔNG TY TNHH MCT TÙNG DUY

Mã số thuế: 0901091330

CÔNG TY TNHH MCOMMERCE

Mã số thuế: 0316503578

CÔNG TY TNHH MCL MINH HÙNG

Mã số thuế: 0316593405

CÔNG TY TNHH MCK ONE

Mã số thuế: 0315301120

CÔNG TY TNHH MCD TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109666493

CÔNG TY TNHH MCCS VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301167510

CÔNG TY TNHH MCC TRADING INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0314988126

CÔNG TY TNHH MCC CHEMICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301024008

CÔNG TY TNHH MCAUS

Mã số thuế: 0314815155

CÔNG TY TNHH MCAR PRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2902109344

CÔNG TY TNHH MC TRADING

Mã số thuế: 3801166161

CÔNG TY TNHH MC MISAKY

Mã số thuế: 4201804417

CÔNG TY TNHH MC INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316944935

CÔNG TY TNHH MC HOÀNG KIM

Mã số thuế: 0108213807

CÔNG TY TNHH MC HANOI VINA

Mã số thuế: 0108388973

CÔNG TY TNHH MC AUTO SERVICE

Mã số thuế: 2802958633

CÔNG TY TNHH MC ARX VINA

Mã số thuế: 2301168497

CÔNG TY TNHH MBT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109082480

CÔNG TY TNHH MBL GROUP

Mã số thuế: 0314905539

CÔNG TY TNHH MBHOME

Mã số thuế: 0316937014

CÔNG TY TNHH MBG INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0314806295

CÔNG TY TNHH MB TÍN PHÁT

Mã số thuế: 0109499757

CÔNG TY TNHH MB TECH VINA

Mã số thuế: 2500602207

CÔNG TY TNHH MB MINH HẢI

Mã số thuế: 2802927522

CÔNG TY TNHH MB LAND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108239883

CÔNG TY TNHH MB HỮU NGHỊ

Mã số thuế: 5801462527

CÔNG TY TNHH MẠNH TÍN PHÁT

Mã số thuế: 0108869331

CÔNG TY TNHH MÁY VĂN PHÒNG STAR

Mã số thuế: 0109727611

CÔNG TY TNHH MAZZUCCHELLI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301170030

CÔNG TY TNHH MAZE MEDIA

Mã số thuế: 0315928472

CÔNG TY TNHH MAZADO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901063774

CÔNG TY TNHH MAZA MART VIET NAM

Mã số thuế: 0109505792

CÔNG TY TNHH MAYTA

Mã số thuế: 3702816228

CÔNG TY TNHH MAYOSA HOUSE

Mã số thuế: 0316863475

CÔNG TY TNHH MAYER & MAY

Mã số thuế: 0316644850

CÔNG TY TNHH MAYA VIETNAM

Mã số thuế: 0314896605

CÔNG TY TNHH MAYA SOLAR POWER

Mã số thuế: 0316553829

CÔNG TY TNHH MAY ĐỨC THẢO

Mã số thuế: 1101984697

CÔNG TY TNHH MAY ĐỨC ANH THƯ

Mã số thuế: 0108251778

CÔNG TY TNHH MAY ĐỒNG ĐẠT PHÁT

Mã số thuế: 1001153233

Tìm thông tin Doanh nghiệp