Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HỒNG HOA THÁI, Mã số thuế: 2901945473, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Trương Văn Lĩnh, xóm 13, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM VĂN HÒA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp