Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
2Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi95110
3Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Hoạt động viễn thông khác6190
6Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
7Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Dịch vụ liên quan đến in18120
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
12Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
13Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
14Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
15Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Cát Đằng (Tên nước ngoài: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Cát Đằng), Mã số thuế: 2901944462, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 8, Ngõ 285, đường Ngô Đức Kế, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG THỊ AN DUYÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp