Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ANTT TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, Mã số thuế: 2901873500-001, được thành lập ngày 16/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 4/2B, ngõ 155 đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đoàn Văn Tân

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CP V-MARK

Mã số thuế: 0313732717-002

Tìm thông tin Doanh nghiệp