Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Cho thuê xe có động cơ7710
4Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
5Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC GIA, Mã số thuế: 2901419382, được thành lập ngày 19/08/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Vạn An, Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ TRÀ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BC

Mã số thuế: 0312947149

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BAN MÊ

Mã số thuế: 6001662913

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH AN GIA

Mã số thuế: 0314103567

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 79 HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109682022

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 76

Mã số thuế: 5702072893

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 68

Mã số thuế: 5701667760

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 66

Mã số thuế: 5701807880

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH . BP

Mã số thuế: 3800736179

CÔNG TY TNHH HOÀNG MI PHÚC

Mã số thuế: 3603650317

CÔNG TY TNHH HOÀNG MI MI

Mã số thuế: 0313015614

CÔNG TY TNHH HOÀNG MEKONG

Mã số thuế: 1501013266

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAY

Mã số thuế: 2902064598

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAX

Mã số thuế: 0315810738

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI

Mã số thuế: 3701824402

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801341145

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200792915

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 0108572299

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI SERVICE

Mã số thuế: 4201855757

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI PHƯỚC

Mã số thuế: 0401409262

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600982288

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI PHÁT

Mã số thuế: 0314509630

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI NMC

Mã số thuế: 4201557373

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI NGÂN

Mã số thuế: 3702567966

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI NGUYỄN

Mã số thuế: 3603781711

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901640425

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI MINH TRÂM

Mã số thuế: 0401848598

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI LONG ĐIỀN

Mã số thuế: 3502426069

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI GOLDE

Mã số thuế: 0316928475

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI CHI

Mã số thuế: 2500490282

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI ANH

Mã số thuế: 5801021762

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI AMBLE

Mã số thuế: 0315091748

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI 68

Mã số thuế: 2802618228

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỮ

Mã số thuế: 0312664528

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỢI ĐÔ LƯƠNG

Mã số thuế: 2901564580

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỢI PHÁT

Mã số thuế: 4001017684

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỢI PHÁT

Mã số thuế: 0401593283

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỢI KỲ ANH

Mã số thuế: 3002229489

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỢI KIÊN

Mã số thuế: 1801553008

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC

Mã số thuế: 2200517303

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC Ô TÔ

Mã số thuế: 6001566945

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC VIỆT

Mã số thuế: 0314184823

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC TIẾN

Mã số thuế: 3602451894

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC NAM

Mã số thuế: 3603489322

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC MINH

Mã số thuế: 3603626836

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900647911

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC KIM PHÁT

Mã số thuế: 0401827453

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC INVEST

Mã số thuế: 3200708349

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801168854

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC HD

Mã số thuế: 0801349480

Tìm thông tin Doanh nghiệp