Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động xây dựng chuyên dụng43

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN (Tên nước ngoài: JOINT STOCK COMPANY LONG AN), Mã số thuế: 2901236445, được thành lập ngày 12/04/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 82, đường Thái Phiên, phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động xây dựng chuyên dụng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MTC

Mã số thuế: 2902079361

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MH

Mã số thuế: 2901438681

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.I.C

Mã số thuế: 3001942640

Tìm thông tin Doanh nghiệp