Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác muối08930
2Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
5Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
7Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
8Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
9Khai thác cát, sỏi08102
10Khai thác đất sét08103
11Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
12Khai thác và thu gom than bùn08920
13Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
14Khai thác đá08101
15Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110
16Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
17Vệ sinh chung nhà cửa81210
18Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
19Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
20Vận tải đường ống49400
21Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
22Dịch vụ đại lý tàu biển52291
23Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
24Hoạt động kiến trúc71101
25Hoạt động đo đạc bản đồ71102
26Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
27Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
28Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
29Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
30Bán buôn quặng kim loại46621
31Bán buôn sắt, thép46622
32Bán buôn kim loại khác46623
33Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
34Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
35Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
36Bán buôn xi măng46632
37Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
38Bán buôn kính xây dựng46634
39Bán buôn sơn, vécni46635
40Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
41Bán buôn đồ ngũ kim46637
42Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
43Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
44Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
45Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
46Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
47Bán buôn cao su46694
48Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
49Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
50Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
51Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
52Bán buôn tổng hợp46900
53Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
54Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
55Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
56Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
57Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
58Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
59Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
60Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
61Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
62Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
63Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
64Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
65Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
66Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
67Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
68Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
69Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
70Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
71Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
72Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
73Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
74Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
75Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
76Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
77Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
78Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
79Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
80Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
81Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
82Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
83Vận tải hành khách đường bộ khác4932
84Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
85Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
86Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
87Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
88Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
89Bưu chính53100
90Chuyển phát53200
91Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
92Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
93Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
94Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
95Quảng cáo73100
96Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
97Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
98Hoạt động nhiếp ảnh74200
99Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
100Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
101Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
102Đại lý du lịch79110
103Điều hành tua du lịch79120
104Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
105Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
106Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
107Dịch vụ điều tra80300
108Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
109Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
110Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
111Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
112Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
113Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
114Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
115Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
116Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
117Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
118Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
119Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
120Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
121Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
122Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
123Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
124Hoàn thiện công trình xây dựng43300
125Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
126Đại lý, môi giới, đấu giá4610
127Đại lý46101
128Bán buôn rau, quả46323
129Bán buôn cà phê46324
130Bán buôn chè46325
131Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
132Bán buôn thực phẩm khác46329
133Bán buôn đồ uống4633
134Bán buôn đồ uống có cồn46331
135Bán buôn đồ uống không có cồn46332
136Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
137Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
138Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
139Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
140Bán buôn gạo46310
141Bán buôn thực phẩm4632
142Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
143Bán buôn thủy sản46322
144Môi giới46102
145Đấu giá46103
146Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
147Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
148Bán buôn hoa và cây46202
149Bán buôn động vật sống46203
150Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
151Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp Ngọc Hòa Phát, Mã số thuế: 2802939750, được thành lập ngày 18/05/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 94 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Ngọc Tuyển

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các cơ sở thể thao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp