Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống điện4321
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
3Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
4Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
8Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
9Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
10Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
11Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
12Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
13Sửa chữa thiết bị khác3319
14Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Bán buôn tổng hợp4690
17Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
18Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
19Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
20Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
21Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
22Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
23Cho thuê xe có động cơ7710
24Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thđ, Mã số thuế: 2802927787, được thành lập ngày 09/03/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 49 MBQH 1024 Phố 6, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Tình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp