Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa đường sắt4912
2Vận tải hành khách đường sắt4911
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
4Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)3315
5Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Bốc xếp hàng hóa5224
8Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
9Cho thuê xe có động cơ7710
10Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
12Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
13Bán buôn gạo4631
14Phá dỡ4311
15Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
16Bán buôn thực phẩm4632
17Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
18Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
19Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
20Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
21Chuẩn bị mặt bằng4312
22Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
23Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
24Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
25Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
26Đóng tàu và cấu kiện nổi3011
27Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
28Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
29Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
30Đại lý du lịch7911
31Điều hành tua du lịch7912
32Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
33Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM - HỢP LỰC, Mã số thuế: 2802921908, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại SN 29 Đường Đào Duy Anh, Khu phố 10, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG HOÀI NAM, Số điện thoại: 0913292332, Địa chỉ: SN 29 Đường Đào Duy Anh, Khu phố 10, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỖ GIA HÒA

Mã số thuế: 1801339357

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG ÂN

Mã số thuế: 0401524875

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN LỘC

Mã số thuế: 3603389751

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XU

Mã số thuế: 0310820179

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XOÀI LAND

Mã số thuế: 3801199449

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VŨ

Mã số thuế: 0600837470

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VIỆT PHÚ

Mã số thuế: 3602494432

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM ANZ

Mã số thuế: 0108040199

Tìm thông tin Doanh nghiệp