Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÚ LÊ, Mã số thuế: 2802882568, được thành lập ngày 09/10/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ TÚ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỨ QUÝ

Mã số thuế: 0108634241

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỨ HẢI

Mã số thuế: 3502393423

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH

Mã số thuế: 0312603860

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐ LAN

Mã số thuế: 0106545532

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẤN TỶ

Mã số thuế: 0316483307

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẤN PHÁT

Mã số thuế: 1500975278

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẤN BẢO

Mã số thuế: 0310613052

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẠ MINH

Mã số thuế: 0315661437

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI XANH

Mã số thuế: 0314572738

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI PS

Mã số thuế: 0313681413

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI NGON

Mã số thuế: 0312148844

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI C&N

Mã số thuế: 0313438955

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯ THAO

Mã số thuế: 0108882540

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÚ TÀI

Mã số thuế: 0315307161

Tìm thông tin Doanh nghiệp