Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THÀNH LINH TH, Mã số thuế: 2802878970, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phố 3, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THÀNH LẬP PHÁT

Mã số thuế: 4201257115

CÔNG TY TNHH THÀNH LẬP LỘC

Mã số thuế: 0600933304

CÔNG TY TNHH THÀNH LƯƠNG MINH

Mã số thuế: 0401510174

CÔNG TY TNHH THÀNH LŨY

Mã số thuế: 0801333755

CÔNG TY TNHH THÀNH LÊ VŨ

Mã số thuế: 1101788357

CÔNG TY TNHH THÀNH LÊ MINH

Mã số thuế: 0106747553

CÔNG TY TNHH THÀNH LÂM

Mã số thuế: 0900624145

CÔNG TY TNHH THÀNH LÂM

Mã số thuế: 0102008085

CÔNG TY TNHH THÀNH LÂM ĐẮK TÔ

Mã số thuế: 6101276781

CÔNG TY TNHH THÀNH LÂM NH

Mã số thuế: 4201329835

CÔNG TY TNHH THÀNH LÂM LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900780039

CÔNG TY TNHH THÀNH LÂM AN

Mã số thuế: 5801314367

CÔNG TY TNHH THÀNH LÂM ANH

Mã số thuế: 3603391253

CÔNG TY TNHH THÀNH LÀO

Mã số thuế: 0106823469

CÔNG TY TNHH THÀNH LUÂN VINA

Mã số thuế: 0900850962

CÔNG TY TNHH THÀNH LUÂN HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901012201

CÔNG TY TNHH THÀNH LUÂN HOME

Mã số thuế: 3702695051

CÔNG TY TNHH THÀNH LUCKYBOX

Mã số thuế: 0316304639

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG

Mã số thuế: 3100664401

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 4001088332

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG XUYÊN

Mã số thuế: 2801602560

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG WINDOW

Mã số thuế: 0105800606

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG VĨNH TƯỜNG

Mã số thuế: 2500568958

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 0801214973

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802521233

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500555538

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG TÂN (NTNN)

Mã số thuế: 0315413145

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG THIỆN

Mã số thuế: 0401809077

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG THANH HÓA

Mã số thuế: 2801947533

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG SƠN HÀ

Mã số thuế: 3603271453

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG PAINT

Mã số thuế: 3401171424

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500645733

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901789136

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG L.A

Mã số thuế: 1101746237

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG KHÁNH

Mã số thuế: 2300898878

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG HƯNG

Mã số thuế: 2801761930

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG HÒA LẠC

Mã số thuế: 0104011219

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG HÀ NAM

Mã số thuế: 0700638422

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG HOÀ LẠC

Mã số thuế: 0104747614

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG GROUP

Mã số thuế: 0700838566

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG CƠ ĐIỆN

Mã số thuế: 0107489305

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG BẮC NINH

Mã số thuế: 2300925592

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900666080

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG ADVERTISEMENT

Mã số thuế: 2500634287

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG A.B.C

Mã số thuế: 4201900953

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG 169

Mã số thuế: 0313769682

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG - VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502271658

Tìm thông tin Doanh nghiệp