Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THANH SƠN 36, Mã số thuế: 2802878924, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phố Thành Khang, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ XUÂN HÀ

Mã số thuế: 2802534779

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ WANG JUN

Mã số thuế: 3702247437

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ WAN LI

Mã số thuế: 3702483152

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ VẠN PHÚC

Mã số thuế: 0104505132

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ VẠN HUỆ

Mã số thuế: 0310099479

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ VĨNH GIA

Mã số thuế: 3702917787

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ VÂN VÀ TUẤN

Mã số thuế: 3702063609

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ VÂN NGUYỄN

Mã số thuế: 3603272489

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ VIỆT SANG

Mã số thuế: 0313381628

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 0316431732

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ VIỆT MỸ

Mã số thuế: 0313458768

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TẤT THÀNH

Mã số thuế: 0104577828

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TẤN TÙNG

Mã số thuế: 0108733443

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TĂNG VÂN

Mã số thuế: 2802504693

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 2300898998

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TUẤN TRANG

Mã số thuế: 0601197819

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TUÂN MINH

Mã số thuế: 0108485173

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TRỌNG KHANG

Mã số thuế: 2300838396

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TRƯỜNG HƯNG

Mã số thuế: 4101468923

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 0107520139

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TRANG NHUNG

Mã số thuế: 2802901316

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TOÀN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0312860378

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THỦY TRÂM

Mã số thuế: 3002197068

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THÚY NGA

Mã số thuế: 2500622813

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THÙY TIÊN

Mã số thuế: 0314005880

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THÔNG MINH

Mã số thuế: 0311694752

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0105883592

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0315075753

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THUẦN HẰNG

Mã số thuế: 0801317016

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THU THẢO

Mã số thuế: 2700910262

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THIỆN NHÂN

Mã số thuế: 0314096493

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THANH ĐÀO

Mã số thuế: 1001214461

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THANH THƯ

Mã số thuế: 3701770098

Tìm thông tin Doanh nghiệp