Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH TP, Mã số thuế: 2802878642, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phố 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trịnh Văn Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHẬT HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 0314052947

CÔNG TY TNHH NHẬT HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0401376264

CÔNG TY TNHH NHẬT HOÀNG ANH PHÁT

Mã số thuế: 3603643990

CÔNG TY TNHH NHẬT HOÀNG 1977

Mã số thuế: 5801461266

CÔNG TY TNHH NHẬT HOA

Mã số thuế: 0102015362

CÔNG TY TNHH NHẬT HOA LINH - TNG

Mã số thuế: 0107987741

CÔNG TY TNHH NHẬT HOA HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900915634

CÔNG TY TNHH NHẬT HIỆP ANH

Mã số thuế: 0310897968

CÔNG TY TNHH NHẬT HIỀN LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801211932

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA

Mã số thuế: 0201572261

CÔNG TY TNHH NHẬT GIANG PL

Mã số thuế: 3001931261

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA PHƯƠNG

Mã số thuế: 0315117410

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 0314535599

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA MINH

Mã số thuế: 0311402142

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA AN

Mã số thuế: 3702499829

CÔNG TY TNHH NHẬT GIA ANH

Mã số thuế: 1801296311

CÔNG TY TNHH NHẬT DƯƠNG

Mã số thuế: 4600483765

CÔNG TY TNHH NHẬT DŨNG NINH HÒA

Mã số thuế: 4201751613

CÔNG TY TNHH NHẬT DÂN

Mã số thuế: 0102030102

CÔNG TY TNHH NHẬT DUY PHONG

Mã số thuế: 0315373291

CÔNG TY TNHH NHẬT DUY ANH

Mã số thuế: 0312884347

CÔNG TY TNHH NHẬT DUNG MỸ

Mã số thuế: 0311903170

CÔNG TY TNHH NHẬT CƯỜNG

Mã số thuế: 0700504404

CÔNG TY TNHH NHẬT CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 1000969082

CÔNG TY TNHH NHẬT CƯỜNG REAL

Mã số thuế: 0315689584

CÔNG TY TNHH NHẬT CƯƠNG

Mã số thuế: 2901416166

CÔNG TY TNHH NHẬT CÚC

Mã số thuế: 0310996334

CÔNG TY TNHH NHẬT CHẤN VINA

Mã số thuế: 0201734882

CÔNG TY TNHH NHẬT CHÂU SG

Mã số thuế: 0313751526

CÔNG TY TNHH NHẬT CHIẾN

Mã số thuế: 2500585590

CÔNG TY TNHH NHẬT BỬU

Mã số thuế: 4201696465

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

Mã số thuế: 0313761595

CÔNG TY TNHH NHẬT BẮC

Mã số thuế: 3603431837

CÔNG TY TNHH NHẬT BẢO PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600922296

CÔNG TY TNHH NHẬT BẢO LONG

Mã số thuế: 2801537061

CÔNG TY TNHH NHẬT BẢO CHÂU

Mã số thuế: 6001443823

CÔNG TY TNHH NHẬT BÌNH

Mã số thuế: 0104832718

CÔNG TY TNHH NHẬT BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 1701957342

CÔNG TY TNHH NHẬT BÌNH MINH

Mã số thuế: 4201797826

CÔNG TY TNHH NHẬT BIN

Mã số thuế: 4101514859

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH

Mã số thuế: 3001173956

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH

Mã số thuế: 2300529260

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH ĐỨC

Mã số thuế: 3401107771

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801303742

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108860346

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH VINA

Mã số thuế: 2301098666

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH TẤN

Mã số thuế: 0313207235

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH TUẤN

Mã số thuế: 4001121766

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH TS

Mã số thuế: 2300984710

Tìm thông tin Doanh nghiệp