Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Sao chép bản ghi các loại1820
4Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
5Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
8Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
9Lập trình máy vi tính6201
10Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
11Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
12Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
13Quảng cáo7310
14Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
15Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
16Hoạt động nhiếp ảnh7420
17Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
18Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI VZCOM (Tên nước ngoài: VZCOM COMMUNICATION TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 2802856367, được thành lập ngày 02/07/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 09 Ngõ 202 Thanh Chương, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN VƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIN XANH

Mã số thuế: 0106561414

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIN VIỆT

Mã số thuế: 0105395926

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIN LONG

Mã số thuế: 0310969274

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIME

Mã số thuế: 0313620227

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIMELINE

Mã số thuế: 0314140431

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIME MEDIA

Mã số thuế: 0601194864

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIDIVI

Mã số thuế: 0314021152

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TICTAC

Mã số thuế: 3502325776

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TI TI

Mã số thuế: 0105781103

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THỦY LAM

Mã số thuế: 0105188510

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THẬT

Mã số thuế: 0109530911

Tìm thông tin Doanh nghiệp