Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng công trình điện4221
3Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Xây dựng công trình đường bộ4212
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình công ích khác4229
8Xây dựng công trình thủy4291
9Xây dựng nhà không để ở4102
10Xây dựng công trình khai khoáng4292
11Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN DŨNG TX, Mã số thuế: 2802850799, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Đống Nãi, Xã Tây Hồ, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Xuân Dũng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN ĐẠT

Mã số thuế: 4101457840

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN ĐÔNG

Mã số thuế: 0201805646

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN ÂN

Mã số thuế: 2700844676

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN ÁNH

Mã số thuế: 0700796193

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN VINH TX

Mã số thuế: 2802856303

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN TÚ

Mã số thuế: 2802890537

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN TRUNG

Mã số thuế: 0311629048

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN TRIỀU

Mã số thuế: 2700709370

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN THƯ

Mã số thuế: 0108068797

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN PHÚC

Mã số thuế: 0900994308

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN PHÚ GIA

Mã số thuế: 3603497771

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN NGỌC

Mã số thuế: 0201243242

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN NGHỊ

Mã số thuế: 0316097326

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN LÂM

Mã số thuế: 0107613055

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN LONG

Mã số thuế: 2400788413

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HẢI

Mã số thuế: 2801882861

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HƯNG

Mã số thuế: 3100742378

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HÂN

Mã số thuế: 4201352104

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HÀO

Mã số thuế: 2802561532

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HUY

Mã số thuế: 2700838048

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HOÀNG

Mã số thuế: 0106120868

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HIỂU

Mã số thuế: 3001409390

Tìm thông tin Doanh nghiệp