Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
6Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
8Giáo dục thể thao và giải trí8551
9Hoạt động của các cơ sở thể thao9311
10Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HOÀNG ÂN TH, Mã số thuế: 2802850728, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại SN 88 Nghĩa Sơn 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Loan

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các cơ sở thể thao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI PHÁT TH

Mã số thuế: 2802453135

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI PHONG

Mã số thuế: 2600998513

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI NGUYÊN

Mã số thuế: 6001554918

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI NGHĨA

Mã số thuế: 4900647904

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI MINH

Mã số thuế: 3602371511

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI LỤC

Mã số thuế: 2802416687

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 6001382948

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI LÂM

Mã số thuế: 0201726105

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI HUY

Mã số thuế: 0314469882

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI GIA

Mã số thuế: 0107786298

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI BẢY

Mã số thuế: 5801240323

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐƯỢC

Mã số thuế: 5801209595

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐƯỜNG THẮNG

Mã số thuế: 4601072687

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315458523

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG TUẤN

Mã số thuế: 4201558440

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG QUANG

Mã số thuế: 0315747638

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG PLASTIC

Mã số thuế: 0107858390

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG PHÁT

Mã số thuế: 0315096873

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG NGÂN

Mã số thuế: 2600946191

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5801233703

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801438002

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG LINH

Mã số thuế: 0313949438

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 0104642315

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 0102045363

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG GIANG

Mã số thuế: 0316692413

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG COFFEE

Mã số thuế: 6400348579

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG Á

Mã số thuế: 1301029406

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG VI NA

Mã số thuế: 3603041890

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0310186241

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG PHÁT

Mã số thuế: 0313322686

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG BẾN LỨC

Mã số thuế: 1101799013

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÌNH

Mã số thuế: 2901266591

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÌNH HIỀN

Mã số thuế: 2802500836

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÌNH BÌNH

Mã số thuế: 2802501773

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÀO

Mã số thuế: 2901805331

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÀN 68

Mã số thuế: 5701373312

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐOÀN

Mã số thuế: 0105263969

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐIỀN PHÁT

Mã số thuế: 0311757931

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐIỀN LAND

Mã số thuế: 2902101874

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐA

Mã số thuế: 0314354017

CÔNG TY TNHH HOÀNG Ý

Mã số thuế: 2901315369

CÔNG TY TNHH HOÀNG Ý VINH

Mã số thuế: 4000930323

CÔNG TY TNHH HOÀNG Ý MINH

Mã số thuế: 2902073810

CÔNG TY TNHH HOÀNG ÚT

Mã số thuế: 6300284748

CÔNG TY TNHH HOÀNG ÚC CHÂU

Mã số thuế: 0106686685

CÔNG TY TNHH HOÀNG ÍCH

Mã số thuế: 3702827854

CÔNG TY TNHH HOÀNG ÂU TH

Mã số thuế: 2802879981

Tìm thông tin Doanh nghiệp